Felhasználási feltételek

A honlap (www.licitvadaszat.hu) használatával és a regisztrált felhasználók részére a tartalom megtekintés, mint szolgáltatás igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

1. A nyújtott szolgáltatás

Az www.licitvadaszat.hu szolgáltatás lényege, hogy a Felhasználó egy oldalon találja meg a szolgáltató által összegyűjtött, aukciós oldalakat, a hazai és nemzetközi oldalak gyűjteményéhez, a regisztráció időtartamára hozzáférést biztosít.

2. Szolgáltató adatai

• Cégnév: TT DIGITAL Korlátolt Felelősségű Társaság

• Székhely: 4484 Ibrány, Deák Ferenc út 20.

• Képviselő neve: Tóthné Szabó Anna

• Elektronikus levélcím: info@licitvadaszat.hu, ttdigitalkft@gmail.com

• Cégjegyzékszám: 15-09-080731

• Nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Járásbírósásg, mint cégbíróság

• Adószám: 24360487-2-15

• Számlavezető pénzintézet: OTP BANK

• Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20629647-00000000 

3. Az igénybevétel általános feltételei

3.1. Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételéért a rögzített, kizárólag 365 napos előfizetési időre nettó 30000 Ft azaz bruttó 38100 Ft díj fizetésére köteles.
A szolgáltatás díja magyarországi magánszemély és vállalkozás részére egyaránt bruttóban értendő és az 27 % áfát tartalmaz.
A 365 napos felhasználási idő, a „jóváhagyott” státuszt követő első bejelentkezéstől számítja a rendszer. A regisztráció aktiválásáról automatikus e-mailt küldünk.
A díj előre fizetendő, kizárólag banki átutalással.
Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy Szolgáltató a díjakról számlát bocsásson ki.
A banki átutalás beérkezését követő legfeljebb 5 banki munkanap alatt a Szolgáltató a befizetésről számlát állít ki.
A Szolgáltató által kibocsátott számlát a Felhasználó az általa megadott címre kapja meg.
3.1.1 A Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését követően a szolgáltatás nyújtását legfeljebb
48 órán belül megkezdeni, a már megkezdett szolgáltatást, az előfizetés lejártát követően jogosult korlátozni, szüneteltetni, felfüggeszteni.

3.2. A szerződés a befizetett díjhoz tartozó határozott időre jön létre.
A szerződés lejárati időpontja a szolgáltatáshoz tartozó adminisztrációs felületen nyomon követhető. A határozott időtartam lejártakor Szolgáltató felfüggeszti a licitvadaszat.hu tartalom hozzáférés Szolgáltatás nyújtását, Felhasználó regisztrációját azonban nem törli.  Annak adatait további 30 napig megőrzi. A szerződés a Szolgáltató adminisztrációs felületen feltüntetett bankszámlaszámlájára történő banki átutalással meghosszabbítható.

3.3. Az Európai Unió vonatkozó 2002/38/EK irányelve alapján az Európai Unión belül (de Magyarországon kívül) adózó, EU-s adószámot megadó cégek részére kiállított számlán nem kerül felszámításra az általános forgalmi adó. Nem kerül továbbá felszámításra az általános forgalmi adó az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Európai Unión kívül adózó cégek esetében.

3.4. Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló, a felhasználókra vonatkozó adatokat a rendszerébe integrálva, azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai és analitikus célokra felhasználni.

3.5. Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás megtagadásának jogát bármely felhasználótól, különösen, ha jogsértő vagy visszaélésszerű magatartás gyanúját észleli.

3.6. Szolgáltató fenti jogait Felhasználó elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az esetleges intézkedés ellen utóbb nem élhet jogorvoslattal. Az ezzel összefüggésben okozott esetleges kárért vagy más jogsérelemért Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3.6.1. Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás kiesésmentes működéséért, nem garantálja azonban annak folyamatos üzemelését, rendelkezésre állását. Szolgáltató továbbá kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását szüneteltesse. A szolgáltatás ilyen esetleges kieséséért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.7. A Szolgáltatást kizárólag a regisztrált Felhasználó veheti igénybe.

3.8. A 3.7. pont megsértése esetén (azaz ha a Szolgáltatást egy felhasználói név alatt több személy – több szervezet, illetve természetes személy Felhasználó esetén több természetes személy – használja, vagy a Szolgáltatás keretein belül közvetített tartalmat a Felhasználó más szervezetek számára továbbítja) a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni, Felhasználó továbbá köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni

4. Felelősség a megjelenített tartalomért

4.1. A licitvadaszat.hu tartalomszolgáltatással a Szolgáltató kizárólag a hozzáférést könnyíti meg az árverési hirdetményekhez, maga nem szolgáltat tartalmakat, nem működik közre az általa közvetített tartalmak elkészítésében, azokat nem szerkeszti. Szolgáltató így semmilyen módon nem vállal felelősséget a szolgáltatáson keresztül megjelenített információkért, különösen azok pontosságáért, helytállóságáért.

4.1.1. A licitvadaszat.hu oldalon történő regisztráció, nem helyettesíti, nem váltja ki a tartalom oldalon megjelenített oldalak regisztrációját, azok szabályait, díjait.

4.2. A licitvadaszat.hu tartalomszolgáltatás kapcsán a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § ld) pontja szerinti keresőszolgáltatást nyújt. Ennek megfelelően Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5. A honlap nemzetközi használata

5.1. A jelen felhasználási feltételekre, a licitvadaszat.hu tartalomszolgáltatás igénybevételére Magyarország joga irányadó.

5.2. Tekintettel a honlap által nyújtott szolgáltatás nemzetközi jellegére, Felhasználó köteles a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az adott állam joga szerint nem megengedett, úgy Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Ilyen esetben a tilalom ellenére történő használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

6. Regisztráció

6.1. A licitvadaszat.hu tartalomszolgáltatás igénybevételéhez, a Felhasználónak regisztrálniuk szükséges a szolgáltatás online felületén. A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatokat megadni.

6.2. A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

• Felhasználó által választott Felhasználói név (minimum 4 karakter)

• Felhasználó e-mail- címe

• Számlázási név

• Irányítószám

• Számázási cím

6.3. A regisztráció során a felhasználó köteles elfogadni, jelen felhasználási feltételeket, és az adatvédelmi irányelveket.

6.4. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az általa megadott adatokat, valamint a belépéskor használt számítógép IP címét tárolja.

6.5. A regisztrációval létrejött szerződés a regisztrációs felületen használt nyelven jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja. A regisztrációnál megadott adatok utóbb bármikor visszakereshetők, szükség esetén módosíthatók.

7. Felhasználói adatok módosítása, a regisztráció törlése

7.1. A regisztráció során vagy azt követően megadott felhasználói adatainak megváltozása esetén a Felhasználó köteles az általa megadott felhasználói adatokat a szolgáltatás online felületén a változásoknak megfelelően módosítani.

7.2. A regisztráció során a Felhasználónak nincs lehetősége jelszót megadni. A felhasználónévhez tartozó jelszót a regisztráció jóváhagyásakor a rendszer által küldött automatikus e-mail tartalmazza, amit a felhasználó első bejelentkezésekor köteles megváltoztatni.
A Felhasználó köteles titokban tartani a jelszót, annak titokban tartásáért felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

7.3. A Felhasználó kérheti regisztrációjának törlését a licitvadaszat.hu tartalomszolgáltatásból. Ilyen esetben a felhasználói személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

7.4. Az azonnali törlési kötelezettség alól kivételt jelentenek azok az adatok, amelyekre a Szolgáltatónak az üzletmenet folytatása érdekében vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából szüksége van, ideértve különösen a számlázási és tranzakciós adatokat, azonban Szolgáltató ezeket is csak a feltétlenül szükséges vagy jogszabályban meghatározott mértékben és ideig használhatja fel, illetve tárolhatja.

7.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje a Felhasználó regisztrációját.

8. Adatvédelem

Az adatvédelemről bővebben az Adatvédelmi nyilatkozat menüpontra kattintva olvashat.

9. A felhasználási feltételek egyoldalú módosítása
9.1. Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket (ideértve a szolgáltatási díj mértékét) a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

9.2. A Felhasználási Feltételek legutóbbi módosításának dátuma: 2021.04.19.